วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3
(วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่