คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

Sub-categories
HRIS
eService
iLearning
  • การตั้งค่า VPN

    Guest access: การตั้งค่า VPNSelf enrolment: การตั้งค่า VPN
  • Ioffice ย่อมาจาก Intergrated  and Innovation Office  คือการรวมระบบสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน  ทำหน้าที่เป็น Portal Web ช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้แบบ Single Sign On (SSO)
    Self enrolment: iOffice
Skip Navigation

Navigation